کارگزاری
مدیران و کارشناسان

  

 

شبنم تجزیه چی

 
احمد فراهانی
مدیر مالی

شبنم تجزیه چی

 
وحید کارجوی
مدیر اداری

شبنم تجزیه چی

 
داود کاظمی
مدیر معاملات

شبنم تجزیه چی

 
شهروز وثوقی
مدیر سبدگردانی
 

 شبنم تجزیه چی

 
علی جمالی
مدیر تحقیقات و
تحلیلگر سبدگردانی

 شبنم تجزیه چی

 
آرمان فتحی
مدیر معاملات آتی

     شبنم تجزیه چی

 

وحید کامیاب
مدیر واحد نظارت 
و کنترل داخلی

 

 شبنم تجزیه چی

 
میثم باقری
معامله گر دفتر مرکزی

 شبنم تجزیه چی

 
میلاد قاسمی
کارشناس مالی

 شبنم تجزیه چی

 
ابراهیم شهبازی
کارمند واحد مالی

شبنم تجزیه چی  

   
علی برازنده نژاد
کارشناس مالی

  شبنم تجزیه چی

 
عباس خلیلی فر
کارمند واحد مالی

  شبنم تجزیه چی

 
هدیه باقری

معامله گر تالار فرعی
(وزراء)

  شبنم تجزیه چی

 
حسین امین دخت
معامله گر تالار فرعی
(وزراء)

  شبنم تجزیه چی

 
سحر خسروبیگی
معامله گر تالار اختصاصی
(وزراء)

   شبنم تجزیه چی

 
حسین عبدالعلی زاده
معامله گر تالار حافظ

  شبنم تجزیه چی

 
مهناز نجاری
مسئول پذیرش تهران

  شبنم تجزیه چی

 
مینا حاجی فرج
کارشناس پذیرش تهران

   شبنم تجزیه چی

 
نازنین عبادی
مسئول دفتر مدیرعامل

 شبنم تجزیه چی

 
مونا خوشبخت
مسئول پذیرش صندوق
سرمایه گذاری

  شبنم تجزیه چی

 
علی بخشنده
مدیر معاملات کالایی

   شبنم تجزیه چی

 
علیرضا شکرالله نیا روشن
معامله گر بورس کالا

   شبنم تجزیه چی

 
زهرا صفی
معامله گر آتی کالا

    شبنم تجزیه چی

 
مریم امانت
مسئول پذیرش کالا

  شبنم تجزیه چی

 
سعید بهاروند
کارشناس بورس کالا

   شبنم تجزیه چی

 
علی پرویزیان
حسابدار بورس کالا

   شبنم تجزیه چی

 
فرهاد افشاری
مدیر تالار معاملاتی
زنجان

  شبنم تجزیه چی

 
رضا اسکندری
معامله گر تالار زنجان

   شبنم تجزیه چی

 
امین اسم خانی
کارشناس پذیرش
زنجان

    شبنم تجزیه چی

 
بهلول ایوبی
کارشناس پذیرش
زنجان