کارگزاری

 

آشنایی با کارگزاری بورس بیمه

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص) در تاریخ21/05/1375 تاسیس و تحت شماره 123683 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و مراتب در روزنامه رسمی شماره 14989 منتشرگردید. سرمایه آن در حال حاضر یکصد میلیارد ریال می باشد.

آدرس: میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه(بهاران) - نبش خیابان بیست و پنجم - پلاک 4.

چشم انداز شرکت

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران متشکل از کارشناسان و تحلیلگران توانمندی است که بعنوان یکی از کارگزاریهای برتر در زمینه ارائه خدمات تخصصی کارگزاری، خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و تحلیلگری مالی اقتصادی فعالیت می نماید.

ماموریت شرکت

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران درصدد است با بهره گیری از تخصصی ترین الگوها و جامع ترین شیوه تحلیل اطلاعات سرمایه گذاری بالاترین رضایتمندی و برترین موقعیت مالی را برای مشتریان به ارمغان آورد بنحوی که مشتریان همواره در تامین نیازهای مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت را سهیم بدانند.

موضوع فعالیت شرکت

الف- خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازارگردانی شامل:

معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام وحساب خود

معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها

بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

ب- خدمات مالی و مشاوره ای شامل:

مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری

نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه

بازاریابی برای فروش اوراق بهادار

سبدگردانی اوراق بهادار مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورسها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها

مشاوره در زمینه های زیر:

الف- قیمت گذاری اوراق بهادار

ب- روش فروش و عرضه اوراق بهادار

ج- طراحی اوراق بهادار

د- خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار

ه- سرمایه گذاری

و- مدیریت ریسک

ز- ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها

ح- طراحی و تشکیل نهادهای مالی