کارگزاری
رسالت شرکت

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با بهره‌گیری ازکادری مجرب و تکنولوژی روز، خود را متعهد به فراهم نمودن حرفه‌ای‌ترین خدمات کارگزاری و سرمایه‌گذاری می‌داند. اين خدمات با رویکردی دلپذیر و صمیمانه ارائه می‌گردد تا رابطه‌ای بلندمدت با سرمایه‌گذاران برقرار گردد. كارگزاري بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد. این شركت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. ما بگونه‌ای به رشد و توسعه پایدار خود ادامه خواهیم داد که هیچگاه کیفیت خدمات قربانی توسعه فعالیتها نگردد. کارگزاری بورس بیمه ایران از طریق پاسخگوئی به تمام سلیقه‌ها، خود را ملزم به توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری می‌داند.

چرا عالی‌ترین هدف ما مشتری مداریست؟

  • ما معتقدیم "خدمات مشتریان" تنها یک بخش از این سازمان نیست، بلکه وظیفه تمام کارکنان است.
  • ما معتقدیم مشتریان به ما وابسته نیستند بلکه ما به آنها وابسته‌ایم.
  • ما معتقدیم این مشتریان هستند که مشخص می‌کنند چه سازمانی و بر اساس چه دلایلی موفق‌تر است.
  • ما معتقدیم پیشنهادات و انتقادات مشتریان گرانبهاترین هدیه‌ای است که دریافت می‌کنیم.
  • مامعتقدیم سازمانهائی توانائی رشد و بقاء را دارند که بتوانند به نیازهای جدید مشتریان خود پاسخگو باشند.