همکاری با بورس بیمه ایران
موقعیت شغلی توانمندیها و ویژگیها
تحلیلگر مالی
 • رشته تحصیلی: مدیریت مالی یا حسابداری
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی یا بالاتر
 • گواهینامه حرفه‌ای: ترجیحا تحلیلگری بازار سرمایه - ارزشیابی اوراق بهادار (الزامی نیست)
 • توانائی‌ها: آشنائی کامل با بازار سرمایه، تسلط به روش‌های تجزیه و تحلیل صنایع، شرکت‌ها و صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها
 • سابقه کار: حداقل 2 سال سابقه فعالیت مرتبط
 • نوع همکاری: تمام وقت – پاره وقت
 • ساکن تهران
تکمیل فرم
مدیر سرمایه‌گذاری
 • رشته تحصیلی: ترجیحاً مدیریت مالی، حسابداری یا اقتصاد
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی یا بالاتر
 • گواهینامه حرفه‌ای: تحلیلگری بازار سرمایه – مدیریت سبد اوراق بهادار (الزامی نیست)
 • توانائی‌ها: تسلط کافی به اصول مدیریت سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، شناخت کافی از بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و تسلط به روش‌های تحلیل صنایع و ارزش‌گذاری شرکت‌ها
 • سابقه فعالیت: حداقل پنج سال فعالیت مرتبط در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • ساکن تهران
تکمیل فرم
خبرنگار اقتصادی
 • توانائی‌ها: شناخت کافی از بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار بر آن و آشنائی با اصول تهیه اخبار و گزارش‌های تحلیلی
 • سابقه فعالیت: حداقل سه سال سابقه فعالیت در حوزه خبری بازار سرمایه
 • نوع همکاری: تمام وقت – پاره وقت
 • ساکن تهران
تکمیل فرم
معامله‌گر اوراق تامین‌مالی
 • گواهینامه حرفه ای اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه حرفه ای اوراق‌تامین‌مالی
 • مدرک کارشناسی یا بالاتر
تکمیل فرم
معامله گر بورس کالا
 • گواهینامه حرفه ای: اصول بازار سرمایه یا معامله‌گری کالا
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی یا بالاتر
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته‌ها
 • توانائی‌ها: تسلط به معاملات رینگ پتروشیمی و گردش کار در بورس کالا
 • سابقه فعالیت: حداقل دو سال سابقه فعالیت مرتبط
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • ساکن تهران

تکمیل فرم