خدمات کارگزاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک

 

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک چیست؟

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده ١ بند ٢٠) ، صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر تعریف شده است: « نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند».

سرمایه‌گذارانی که سهام صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را خریداری می‌کنند همان مالکان یا سهام‌داران هستند. وجوه دریافتی از آنها در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند.

تاریخچه صندوق سرمایه‌گذاری

به اعتقاد برخی از تاریخ‌دانان، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اولین بار در سال ١٨٢٢ و در کشور هلند معرفی شد. البته در مورد زمان و مکان دقیق ایجاد این صندوق‌ها اتفاق نظری و جود ندارد. مفهوم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سال ١٨٤٩ در سوئیس و در دهه ١٨٨٠ در اسکاتلند مطرح شد. بعد از آنکه در بریتانیا و فرانسه مورد توجه قرار گرفت، در دهه ١٨٩٠ در ایالات متحده معرفی و در دهه ١٩٢٠ محبوبیت این صندوق‌ها به اوج خود رسید. اولین صندوق سرمایه‌گذاری به شکل امروزی در سال ١٩٢٤ در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

در بازار سرمایه ایران، صندوق‌ها براساس ترکیب دارایی‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 • صندوق سرمایه گذاری در سهام: حداقل ٧٠درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.
 • صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: حداقل ٧٠درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود.
 • صندوق سرمایه گذاری مختلط: حداقل ٤٠درصد و حداکثر ٦٠ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

 • برخورداری از کارشناسان حرفه ای بازار سرمایه و استفاده از نرم افزارهای مربوطه که امکان مدیریت بهینه پرتفوی را فراهم می‌سازد و فرد با سرمایه گذاری در این صندوق‌ها قادر است با کمترین هزینه از مدیریت حرفه‌ای بهره ببرد.
 • سادگی در ســرمــایــه‌گــذاری بــرای ســرمــایـه‌گـذاران جـزء، از دیگر مزایای این صندوق ها می‌باشد. از جمله، امکان بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری توسط صندوق و اطلاع از قیمت واقعی واحدهای سرمایه‌گذاری.
 • این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در سهام، گواهی‌های سپرده و اوراق مشارکت، همزمان از ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه بهره می‌برند و با متنوع سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
 • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ریسک نقد شوندگی را کاهش می‌دهد. زیرا افراد هر زمان که اراده کنند می‌توانند واحدهای صندوق را ابطال نمایند، ولیکن در بازار سهام، ممکن است به دلیل بسته بودن نماد سهم و یا وجود صف، امکان معامله در هر لحظه وجود نداشته باشد.
 • از آنجا که در این صندوق‌ها افراد با سرمایه‌های خرد قادر به سرمایه‌گذاری هستند، با تجمیع سرمایه‌های اندک و هدایت آنها به سمت بازار اوراق بهادار، نقدینگی این بازار نیز افزایش می‌یابد.

هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

هزینه های تأسیس، هزینه های برگزاری مجامع صندوق، کارمزد مدیر، کارمزد متولی، کارمزد ضامن،حق الزحمه حسابرس، حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق، حق پذیرش و عضویت در کانون ها.

همچنین کارمزد ابطال که از جمله هزینه‌هایی است که در صورت ابطال واحدها در بازه زمانی ٤٥ روزه از زمان صدور مستقیماً توسط سرمایه‌گذار پرداخت می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

صندوق سرمايه گذاري مشترک ارزش کاوان آينده در تاریخ 1388/02/26   با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ١٠٧٠٦ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیها و نمودارهای به وب سایت : www.boursebimehfund.com مراجعه کنید.

ارکان صندوق

 • مجمع : اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)
 • مدیر: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 • متولی : موسسه حسابرسی آریا بهروش
 • ضامن : شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 • حسابرس : موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • کارگزار : شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 • مدیر سرمایه گذاری : دکتر افشین عزیزیان

 

 • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

 • صندوق سرمايه گذاري كارآفرينان برتر آينده در تاریخ 1390/01/21  با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره١٠٨٥٢ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیها و نمودارهای به وب سایت : www.karafarinanfund.ir  مراجعه کنید.

  ارکان صندوق

  • مجمع : اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)
  • مدیر: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
  • متولی : موسسه حسابرسی آریا بهروش
  • ضامن : شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
  • حسابرس : موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • کارگزار : شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
  • مدیر سرمایه گذاری : دکتر افشین عزیزیان

ترکیب دارایی‌های صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی(ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. 

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام مختلط است و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرحنسبت از کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورسحداقل ٤٠% و حداکثر ٦٠% از داراییهای صندوق
١- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر 

١-١- پذیرفته شده در بورس تهران 

٢-١- پذیرفته شده در فرابورس ایران 

٢- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت 

٣- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس 

٤- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ١٠% از داراییهای صندوق 

حداکثر ٥% از داراییهای صندوق 

حداکثر ٣٠% از داراییهای صندوق 

حداکثر ١٠% از داراییهای صندوق 

حداکثر ٥% از داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابتحداقل ٤٠% و حداکثر ٦٠% از داراییهای صندوق

هزینه هایی که می بایست توسط سرمایه‌گذار پرداخت گردد

دریافت کنندهشرحهزینه
مدیرمبلغ ٢٠.٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری ( در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)کارمزد صدور
مدیرالف) بخش ثابت :

مبلغ ٢٠.٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری
کارمزد ابطال
صندوقب) بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:

ب ـ ١) ٥% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. 

ب ـ ٢) ٤% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ١٥روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد 

ب ـ٣) ٣% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از١٥ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. 

ب ـ ٤) ١% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٣٠روز و برابر یا کمتر از ٤٥روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد 

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)
کارمزد ابطال
هر سرمایه‌گذار در هر زمان، حداقل ١واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ٥% حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

 • سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاری و براساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد.
 • قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق(یعنی ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با صف مواجه است، که مدیر می تواند قیمت بازار دارایی ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.
 • قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است‌. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه ایران و کارآفرینان برتر آینده را برروی سایتboursebimehfund.com و karafrinanfund.ir مطالعه فرمائید.

همچنین سرمایه گذاران محترم می توانند با استفاده از شناسه و رمز عبور دریافتی از طریق لینک boursebimehfund.com و karafrinanfund.ir روند سرمایه گذاری خود را در هر لحظه پیگیری نمایند.